Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng đào tạo

19:33 | 16/04/2018 1,009 lượt xem