KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng đào tạo

19:33 | 16/04/2018 1,215 lượt xem