Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo

20:08 | 03/10/2018 198 lượt xem