Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái có 2 thí sinh đạt giải Kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia

19:19 | 01/06/2018 624 lượt xem