Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chuẩn bị 1,2 vạn cây hoa ly phục vụ Tết

17:30 | 03/01/2012 296 lượt xem