Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chuẩn bị 1,2 vạn cây hoa ly phục vụ Tết

17:30 | 03/01/2012 300 lượt xem