LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chuẩn bị 1,2 vạn cây hoa ly phục vụ Tết

17:30 | 03/01/2012 298 lượt xem