Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trồng dâu nuôi tằm - Hướng đi mới của nông dân xã Chấn Thịnh, Văn Chấn

19:23 | 03/09/2018 1,104 lượt xem