Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Triển lãm mỹ thuật sắc màu Yên Bái

21:00 | 15/07/2018 229 lượt xem