TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Triển khai hoạt động công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh 6 tháng cuối năm 2018

19:14 | 11/07/2018 291 lượt xem