Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Triển khai 276 dự án hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn trên 13 tỷ đồng

19:35 | 10/03/2019 59 lượt xem