Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt

20:33 | 28/09/2018 198 lượt xem