Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tranh cổ động Bác Hồ với quê hương Yên Bái

09:50 | 10/09/2018 510 lượt xem