TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tranh cổ động Bác Hồ với quê hương Yên Bái

09:50 | 10/09/2018 558 lượt xem