Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Tranh cổ động Bác Hồ với quê hương Yên Bái

09:50 | 10/09/2018 259 lượt xem