TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên với phong trào làm đường giao thông nông thôn

17:28 | 16/12/2018 176 lượt xem