Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trấn Yên với phong trào làm đường giao thông nông thôn

17:28 | 16/12/2018 141 lượt xem