Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên tập trung cao độ khống chế dịch tả lợn châu Phi

18:22 | 15/05/2019 154 lượt xem