Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trấn Yên tập huấn về công tác phòng chống tham nhũng

11:07 | 27/11/2019 98 lượt xem