Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Trấn Yên tập huấn về công tác phòng chống tham nhũng

11:07 | 27/11/2019 87 lượt xem