Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trấn Yên: Sản lượng cây ăn quả có múi đạt gần 700 tấn/năm

19:48 | 16/09/2017 182 lượt xem