Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Trấn Yên qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

19:54 | 24/05/2018 90 lượt xem