Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trấn Yên qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

19:54 | 24/05/2018 113 lượt xem