Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên phát huy vai trò cán bộ y tế thôn bản

19:32 | 17/07/2014 489 lượt xem