Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên gieo trồng được 813 ha rau màu vụ đông

17:19 | 04/11/2011 471 lượt xem