Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân

19:36 | 21/02/2019 135 lượt xem