Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên đẩy mạnh công tác phát triển Đảng

19:45 | 10/01/2019 183 lượt xem