TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên đẩy mạnh công tác phát triển Đảng

19:45 | 10/01/2019 160 lượt xem