TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trạm Tấu với việc triển khai chiến dịch truyền thông dân số KHHGĐ

18:25 | 26/03/2014 987 lượt xem