Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu với việc triển khai chiến dịch truyền thông dân số KHHGĐ

18:25 | 26/03/2014 999 lượt xem