LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Trạm Tấu thực hiện Nghị quyết chuyên đề phát triển cây ngô xóa đói giảm nghèo ( Tiếng Mông )

08:29 | 12/06/2012 506 lượt xem