Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trạm Tấu: Tập huấn công tác tôn giáo cho 60 cán bộ chủ chốt cấp xã

19:30 | 21/05/2019 59 lượt xem