Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu phát hiện gia súc có triệu chứng bệnh Lở mồm long móng

19:34 | 14/04/2018 277 lượt xem