Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trạm Tấu: Năng suất lúa vụ mùa đạt 42 tạ/ha

19:18 | 08/11/2018 75 lượt xem