Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu: Đoàn viên thanh niên khai hoang 3ha ruộng bậc thang tại thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ

20:08 | 03/10/2018 357 lượt xem