KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Trạm Tấu: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cấp xã

17:30 | 16/05/2019 42 lượt xem