Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cấp xã

17:30 | 16/05/2019 22 lượt xem