Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng kết Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2018

17:25 | 09/06/2018 216 lượt xem