Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng hợp Lễ giao nhận quân năm 2019 tại các địa phương, đơn vị

11:53 | 20/02/2019 1,250 lượt xem