TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tổng hợp Lễ giao nhận quân năm 2019 tại các địa phương, đơn vị

11:53 | 20/02/2019 1,076 lượt xem