TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Toàn văn phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII của đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà

11:03 | 15/03/2019 111 lượt xem