Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Toàn văn phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XVIII của đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà

11:03 | 15/03/2019 125 lượt xem