TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tọa đàm về nghệ thuật múa dân gian Yên Bái

11:00 | 21/03/2016 843 lượt xem