Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tọa đàm về nghệ thuật múa dân gian Yên Bái

11:00 | 21/03/2016 853 lượt xem