Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình

19:47 | 23/05/2019 136 lượt xem