Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Tỉnh Yên Bái bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

16:57 | 02/11/2011 815 lượt xem