Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

16:57 | 02/11/2011 795 lượt xem