Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thảo "60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác"

12:50 | 18/09/2018 309 lượt xem