Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó năm 2018

19:03 | 13/05/2018 503 lượt xem