Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tình cảm và sự quan tâm của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với Đảng bộ và nhân dân Yên Bái qua hình ảnh tư liệu

20:07 | 03/10/2018 291 lượt xem