LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Tình cảm và sự quan tâm của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với Đảng bộ và nhân dân Yên Bái qua hình ảnh tư liệu

20:07 | 03/10/2018 276 lượt xem