Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tiêu hủy rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

20:13 | 05/01/2019 165 lượt xem