Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

Tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

20:11 | 13/05/2017 493 lượt xem