Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ, công chức các cơ quan xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

11:24 | 11/02/2019 265 lượt xem