TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ, công chức các cơ quan xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

11:24 | 11/02/2019 248 lượt xem