Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái

18:14 | 02/05/2019 366 lượt xem