Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thông xe kỹ thuật cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái

11:32 | 25/09/2018 945 lượt xem