Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

23:35 | 03/10/2018 548 lượt xem