Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thôn Làng Đình, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái - Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

18:45 | 16/09/2018 778 lượt xem