KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Thôn Làng Đình, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái - Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

18:45 | 16/09/2018 1,131 lượt xem