Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thôn Làng Đình, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái - Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

18:45 | 16/09/2018 994 lượt xem