Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức vòng chung kết Hội thi Kể chuyện Bác Hồ

19:54 | 17/07/2019 81 lượt xem