Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thị xã Nghĩa Lộ gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

11:33 | 09/01/2020 98 lượt xem