Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi

19:57 | 14/12/2018 170 lượt xem