TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thị xã Nghĩa Lộ chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi

19:57 | 14/12/2018 112 lượt xem