Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thẻ Bảo hiểm Y tế mẫu mới tạo thuận lợi cho người dân

18:50 | 11/04/2018 278 lượt xem