Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thầy giáo khuyết tật thắp sáng niềm tin cho học sinh nghèo

19:59 | 20/08/2018 265 lượt xem