Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái sôi nổi phong trào trồng rừng đầu xuân

17:45 | 11/02/2019 124 lượt xem