TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thành phố Yên Bái sôi nổi phong trào trồng rừng đầu xuân

17:45 | 11/02/2019 87 lượt xem