Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tết Trung thu với trẻ em vùng lũ huyện Mù Cang Chải

19:34 | 03/10/2017 453 lượt xem