Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Tạo thế bất ngờ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

19:29 | 30/01/2018 106 lượt xem